ASRP

De Amsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie (ASRP) is opgericht op 10 april 1968 en is statutair gevestigd in Amsterdam met adres aan de Fred. Roeskestraat 84 te Amsterdam. De stichting heeft geen winstoogmerk.

ASRP heeft ten doel zo zuiver mogelijk nastreven van de beginselen van Dr. Rudolf Steiner, zoals deze zijn neergelegd in diens antroposofisch-pedagogische geschriften, met uitzondering echter van het zelf exploiteren van scholen.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het verbreiden van die beginselen en door:

  • Samenwerking met en steun aan scholen en leerkrachten die deze beginselen in praktijk brengen
  • Het bevorderen van pedagogisch researchwerk
  • Het verlenen van beurzen
  • Het inrichten van cursussen en het geven van lessen aan scholen in vakken buiten het gewone leerplan
  • Evenals door alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

Het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan personen die deel uitmaken van de organen van de stichting is uitgesloten.